KURAN'DA MÜNAFIK KARAKTERİ

İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe
iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.
(Bakara Suresi, 8)

MÜNAFIĞIN SIRLARI

Onlar, Allah'a, hoşlarına gitmeyen şeyleri uygun görürler, dilleri de yalan olarak en güzel olanın
'kendilerinin olduğunu düzmektedir.'Hiç şüphesiz ateş onlar içindir ve hiç şüphesiz onlar (cehennemde) öncülerdir.
(Nahl Suresi, 62)

ŞEYTANIN ENANİYETİ

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır;böylelikle onlara Allah'ın zikrini
unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz
şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
(Mücadele Suresi, 19)

 

Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır.
(Fatır Suresi, 6)

... Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet, size bir musibet isabet edecek olsa:"Doğrusu Allah, bana nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım" der. (Nisa Suresi, 72)

 
... Sayın Adnan Oktar münafıklık tehlikesini ve Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki münafıkları anlatıyor

... Münafıklar cehd etmek, yani İslam ahlakının hakim olması için fikri mücadele yapmak istemezler


... Münafıklar dini zorlaştırmaya çalışırlar, Allah'ın dini kolaydır


... Münafıklar asla Allah yolunda mücadele etmez, İslam ahlakının hakim olmasından, İttihad-ı İslam'ın gerçekleşmesinden müthiş korkarlar


... Peygamber Efendimiz (sav) münafıkların özelliklerini tüm detaylarıyla tarif etmiştir


... Münafıklar aile bağlarının önemli olduğunu iddia ederler, Allah Kuran'da iman bağının önemli olduğunu bildirmiştir


... Münafıklar Allah'ın indirdiği dini kendilerince beğenmeyerek, detaycı ve uygulanamaz bir din anlayışı geliştirirler


... Münafıklar şeytanın fırkasıdır


... Münafıklar Allah yolunda mallarını harcamaktan şiddetle kaçınırlar


... Münafıkların aldatma yöntemleri


... Münafıkların müminlere haset etmeleri

... Risale-i Nur Külliyatı'nda münafıklar-münafıklık

... Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı münafık ayetleri ile ilgili şerhleri

... Peygamberimiz (s.a.v.), münafikları Müslümanlara tüm detaylarıyla haber vermiştir

... Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde; yalandan, hileden kaçınmayan, sahtekar, düzenbaz, ahlaki çöküntü içinde olan münafıklar ve inkarcılar ona karşı büyük bir deccali mücadele içinde olacaklardır


... Peygamberimiz (s.a.v.) Müslümanların dikkatini münafıklara çekmektedir


... Peygamberimiz (s.a.v.)'in rivayetlerinden münafık karakteri


... Hz. Mehdi (a.s.), ateşin en alçak tabakasında yer alacakları bildirilen münafıklar ile mücadele edecektir


... Münafıklar Hz. Mehdi (a.s.)'den çekineceklerdir


... Hz. Mehdi (a.s.), ahir zamanın münafıkları, bazı fıkıh alimleri ve ahir zaman deccaliyle mücadele edecektir


... Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaati ''temiz ve bereketli bir buğdaya'' benzeyecektir. Aralarından çıkan münafıklar da, ''bu buğdaya musallat olan asalak, iğrenç buğday kurtları'' gibi olacaklardır


... Hz. Mehdi (a.s.) münafık karakterli insanları simalarından tanıyacaktır

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.
Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır.
(Nur Suresi, 55)

Sayın Adnan Oktar'ın, konuşmalarında İslam ahlakının hakimiyeti ve Mehdiyet konularına özel yer ayırması, Kuran ahlakının bir gereği ve Peygamberimiz (sav)'in bir sünnetidir

İslam ahlakının dünyaya hakim olması, Kuran'a göre farzdır


Kuran'da Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişine ve İslam ahlakının hakimiyetine işaretler


İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden Kuran ayetleri


Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.), kaderlerinde olan hakimiyeti gerçekleştireceklerdir


Hz. Mehdi (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) önderliğinde İslam ahlakının yeryüzü hakimiyeti


Müslümanların tesanütü Allah'ın izniyle Kuran ahlakının hakimiyetine vesile olacak


İslam ahlakı yeryüzüne sevgiyle hakim olacaktır

Nifaka karşı müminlerin ittifak etmesinin önemi

İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur. (Enfal Suresi, 73)

 

SAYIN ADNAN OKTAR'IN 16 OCAK 2009 TARİHLİ KRAL KARADENİZ RÖPORTAJINDAN...

KRAL KARADENİZ: ... Laikliğin İslam'a çok uygun olduğunu anlattınız biraz daha bunu açabilir miyiz?

ADNAN OKTAR: Bakın laikliğin olmadığı bir ortamda münafıklar ortalığı birbirine katarlar ve zibil gibi münafık olur. Münafık da dünyanın en aşağılık varlığıdır, en şerefsiz varlığıdır, en haysiyetsiz varlığıdır ve cemiyet mikrobudur münafık. Süper tehlikelidir. Mesela adam kafir, dinsiz, ateist, mertçe söylüyor, diyor ki "ben dinsizim" diyor. Allah onu öyle yaratmış. Dua edersin, "Yarabbi hidayet nasip et" dersin. O  arkadaş diyor "benim inancım ayrı, tavrım da böyle" diyor. Ama münafık kahpedir yani kendini gizler, Müslümanların içine girer, onlarla ilgili sanki böyle yakın bir bağı varmış gibi göstertir, sonra gider Müslümanların aleyhinde alçakça faaliyet yapar. Onları köşeye sıkıştırmaya kalkar. Mesela Peygamber Efendimizin (sav) zamanında öyleydi münafıklar, çok kahpeydiler. Resulullah'ın yanında onu seviyor gibi dost görünüyorlar, dışarı çıkıyorlar aleyhinde konuşuyorlar. "O ne demişti?" derler diyor Allah. Ayet var. Hatta bir kısmı diyorlar "Biz eğer mücadele etmeyi bilsek sizle beraber geliriz ama bilmiyoruz" diyorlar, halbuki çok iyi biliyor. Çıkarı olmadığı için. Mesela bir kısmı diyor ki "hava çok sıcak, bu sıcakta faaliyet olur mu ki?" diyor ama bir para versen, bir çıkarı olsa yapar. Ve münafık karaktersizliğini Kuran çok çok detaylı anlatır. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında bunlar ayrı bir mescit edindiler. Hatta burada namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar yani müslüman görünümünde. Ama kahpe adamlar, ahlaksız yani Allah yasaklıyor "O mescitte hiçbir şekilde namaz kılmayın, hiçbir şekilde o mescide gitmeyin" diyor. Yani amaç Peygamber Efendimize olan saygıyı ve sevgiyi yok etmek, Ona bağlılığı yok etmek ve Müslümanları bölmek. Onun için münafıklar dünyanın en aşağılık varlıklarıdır. Laiklik işte bunu ortadan kaldırır. Bu çok büyük bir nimettir. Büyük bir kolaylıktır. Laikliğin uygulandığı yerde münafık hayat sahası bulamaz. Çünkü rahat rahat gider kafirse açıklar dinsizliğini, ateistliğini ve dolayısıyla Müslümanlar da rahat ederler.SAYIN ADNAN OKTAR'IN 18 OCAK 2009 TARİHLİ
KANAL 35 (İZMİR) RÖPORTAJINDAN...

ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi (a.s.) cemaati çıkıyor, küçük bir cemaat 313 kişi kadardırlar diyor Peygamber Efendimiz (sav). "Ehli Bedir sayısı kadardır" diyor. Onlar da 313 kişiydi. Çok çok fazla hadis vardır. Yani görüyorsunuz, "ekmeğin yanındaki tuz kadardır" diyor Said Nursi, çok azdır diyor, "gözdeki sürme kadardır" diyor çok azdır diyor. Ama buna rağmen Hz. Mehdi (a.s.)'nin grubu, Hz. Mehdi (a.s.) cemaati halk arasında anormal ve garip bilinecek. Hatta diyor Peygamber Efendimiz (sav) onlarla kimse evlenmez diyor, öldüklerinde cenazesine kimse gitmez diyor, Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaati için. Hz. Mehdi (a.s.) diyor taş üstüne taş yığmaz, malı mülkü olmaz diyor. Hz. Mehdi (a.s.) evlenmeyecek diyor Peygamber Efendimiz (sav), yani çocuğu olmaz diyor, çocuğu olmayacak diyor. Detay olarak belirtiyor. Başka bir rivayette de Hz. Mehdi (a.s.) için bir lakap olarak da Peygamberimiz (sav) haris, aslan, lakabı aslandır diyor, lakabı aslandır diyor bir rivayette yine. El haris diyor aslan anlamında inşaAllah. Mesela diyor ki "Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez." (Ramuz el Ehadis, 472)

bakın ne kadar zor ortamdalar. "Ümmetimden bir taife (topluluk) yeryüzüne hakim olmadıkça kıyamet kopmaz, onlar kendilerini terkedene aldırmazlar Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaati bu, kendilerine yardım edene de aldırmazlar." (Ramuz el Ehadis) Bu iş onlardan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir", Hz. Mehdi (a.s.)'nin faaliyetleri. "Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz" (Ramuz el Ehadis, 487) Bunlar hep 400, 500, 800 yıllık kitaplar. "Ümmetimden bir cemaat Allah'ın emri tahakkuk edinceye kadar batıla galebe çalarak hak üzere devam edeceklerdir. Onları yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terkeden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz." (Kıyamet Alametleri, 286) Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galiptirder. Demirci körüğün demirini, kirini pasını giderip attığı gibi Medine de pisliği yani habis insanları dışına atacak Hz. Mehdi (a.s.) döneminde. Yani onun cemaatindeki insanlar, çevresindeki insanlar demirin pisliği temizlenir gibi temizlenecekler, etrafından gidecekler diyor. Ayetlerde de bu şekilde belirtiliyor. Münafıkların karakteri çok detaylı anlatılmıştır...

...

KANAL 35: Bir sorumuz var Hocam izleyicilerimizden gelen, "Sayın Hocam Hz. Mehdi (a.s.)'nin cemaati bu kadar önemli faaliyetler yaptığı halde ondan niçin ayrılanlar olur, bunun mantığı nedir?"

ADNAN OKTAR: Kuran'da bu çok açık anlatılıyor. Peygamberimiz (sav) zamanında da ayrı dırar mescidini kurdu münafıklar. Bir de Peygamberi (sav) davet ediyorlar. Biz diyorlar mescid kurduk diyorlar, siz buraya buyrun diyorlar. Allah da ayette yasaklıyor. Yani dinsizliğini açıkça söyleyemeyen insanlar Allah'a Kuran'a karşı olan tavırlarını açıkça söyleyemeyen insanlar bu tarzda bir tavra girerken direk dinsizim diyemiyor o gururuna ağır geldiği için. Laikliğin de işte burada faydası budur, insanların açıkça dinsiz açıkça dinsizliğini söyleyebildiği bir ortamdır laiklik. Onu söyleyemiyor adamlar, söylemiyorlar. Allah'da onları çok şiddetle telin ediyor Kuran'da. Hatta mesela Peygamberimiz (sav) onları bir mücadeleye çağırıyor. Bu sıcakta diyorlar biz çıkamayız diyorlar, bu sıcakta yapılmaz diyorlar. Halbuki Allah diyor ki; yakın bir çıkar olsaydı ve kısa sürede olsaydı gelip koşarak gelirlerdi diyor Allah ayette. Ama çıkarlarına uygun olmadığı için gelmiyorlar. Mesela bir kısmı diyor ki "evimiz açıkta" diyor. Herkesin evi açıkta zaten. Sen çoluğunu çocuğunu düşünüyorsan herkesin çoluğunu çocuğunu düşünmen lazım. Kendi çoluğunun çocuğunun menfaati açısından da öyle. Çocuklarını bahane ediyorlar Peygambere (sav) karşı. Allah bunu da telin ediyor ayette. Yani bunun da bir münafık tavrı olduğunu söylüyor. Sen onları diyor bozuk konuşmalarından anlarsın diyor. Yani böyle çok özür dilerim zırvalama tarzında konuşuyorlar. Oradan anlaşılıyor yani lafı sürekli geveliyorlar. Sözlerinin kullanış biçiminden bir de diyor sen onları nasiyelerinden de anlarsın diyor ben istersem diyor Allah. Yani münafığın yüzünde özel bir ifade vardır. Oradan da anlayabilirsin diyor Allah peygamberine.


ADNAN OKTAR'IN TEMPO TV'DEKİ CANLI RÖPORTAJI
(28 Ocak 2009)

Hz. Mehdi (a.s.), münafığı anlar diyor, yani yüzünden anlar diyor ve şahit ve delil de istemez diyor, yani genel tavrından, insanların genel psikolojisinden, ruh hallerinden insanları Allah'ın ilhamıyla tanıyacağına dair rivayetler var. Evet bunlar hadislerde çok detaylı belirtilmiş şeylerdir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin ordusunun az sayıda olacağı ve 313 kişiden oluşacağına dair  çok fazla hadis vardır. Yani Hz. Mehdi (a.s.) konusu Buhari de, Hz İsa  (a.s.) ile beraber namaz kılan kişi olarak belirtilir. Müslim de daha detaylı, Tırmizi de İbni Mace ve Süneni Davut da isim zikrederek açık açık, Süneni Neseyi de açık açık belirtilir. Zaten Hanefi, Maliki, Şafi ve Hambeli mezheplerinde açık bir hükümdür Hz. Mehdi (a.s.) biliyorsunuz. Ama talebeleri ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin çok çile çekeceği, Hz. Mehdi (a.s.)'nin hapsedileceği, gaybete çekileceği, insanlardan bir süre tehlike nedeniyle saklanacağı, hatta bu yönüyle Hz Musa'ya benzeyeceği, hapis yönüyle de Hz Yusuf'a benzeyeceği belirtilmiştir. Talebeleri de çok övülmüştür. Yani onlar gündüz abid gece arslandır diyor rivayetlerde. Sayıları azdır, aralarında kadınlarında bulunduğu bir gruptur diyor. Fakat içlerinden münafıkların dahi çıkacağını, münafıkların onlara karşı bir mücadele vereceğini fakat bunda yine başarılı olamayacaklarını, 3 büyük münafık hareketinin olacağını, Medine'nin 3 defa sarsılacağını söylüyor rivayette yani Hz. Mehdi (a.s.)'nin bulunduğu şehrin 3 defa diyor münafıkları demirin pasını atması gibi Medine atar diyor. Münafıklar biliyorsunuz dünyanın en aşağılık varlıklarıdır, en tehlikeli varlıklardır. Cehennemin en aşağı tabakasında olacaktır münafıklar. Peygamber efendimiz devrinde de vardı, onlar Dırar mescidini kurmuşlardı, ayrı bir mescit kurmuşlardı.

...

Münafık Müslüman olmadığı halde Müslümanların arasına girip Müslümanlar hakkında bilgi toplayıp, küfre, delalete, masonlara, ateist Siyonistlere Müslümanlar hakkında bilgi götüren, onları ezdirmek için onların mesela şöyle bir faaliyetleri var, isimleri şudur, şunu yaparlar gibi bilgiler vererek küfre ve delalete onları ezdirmeyi hedefleyen, kendi aralarında tek amaçları bu olan ve bu yönde toplanan, bu yönde faaliyetler yapan kişilere denir. Peygamber Efendimiz devrinde de vardı. Peygamber Efendimizin toplantılarına geliyorlardı. Orada bilgi alıp gidip münafık toplantısında anlatıyorlardı. Onlar şunu dediler, böyle dediler yani Müslümanlar aleyhinde bilgi topluyorlardı, hatta Müslümanlara "sizin felaket haberlerinizi beklerler" diyor, "felaket çemberi onları sarsın" diyor Allah. "Felaket çemberi onların başına düşsün" diyor münafıklar için. "Müslümanların felaket haberlerini beklerler" diyor yani Müslümanlardan bir şeyler alabilmek, onların dağılması durumunda onların imkanlarını kullanabilmek ve manen de rahatlamak için, çünkü isterler ki diyor sizler de kendileri gibi olasınız, yani kendilerinin durumuna sizi düşürmek isterler diyor. Peygamber Efendimiz mescidinde konuşurken Peygamberimizin yanından dışarı çıkan birisi olduğunda yandan o da onu siper alarak çıkıyor. Kuran da o belirtiliyor. Siper ederek çıkan münafıklardan bahsediliyor. Mesela münafıklar Müslümanlara yardım yapılmasını istemiyorlar yani yardım yollarını kesmeye çalışıyorlar. "Yardım etmeyin ki, onlara destek olmayın ki dağılıp gitsinler" diyorlar. Yani Müslümanları ekonomik ablukaya almak, Müslümanları anti-müslüman, anti-dindar olan güçlere ezdirmek, onlarla karşılaştırmak için onlara istihbarat görevi yapar münafıklar. Hatta ayette diyor: "İçinizden onlara haber taşıyanlar vardır" diyor. Yani münafığın ayrıca bir özelliği de istihbaratçı olmasıdır yani Müslümanlar hakkında bilgi taşır. Karşı tarafın ezmesi için Müslümanları. Ama münafığı Allah yaratır. Karşı tarafı da Allah yaratır. Münafık bunun farkında değildir. Münafık bunu kendi kendine bağımsız yaptığını zanneder, yani Müslümanların da müstakil bir güç olduğunu düşünür. Kendinin de haber götürdüğü yerin de. Halbuki haber götürdüğü yeri de Allah yaratır, münafığı da Allah yaratır, Müslümanları da Allah yaratır. Bütün gücü Allah yaratır. Fakat cehennemin en derin tabakasında münafıklar için özel yer hazırlanmıştır. O yeri kazanmak için onlar gayret ederler ve kazanırlar. Cehennemin en alt tabakasına gitmiş olurlar.

...

Hz. Mehdi (a.s.)'nin bakın diyor ki: Ebu Basir der ki İmamı Ebu Abdullah Aleyisselam şöyle buyurdu: "Araplardan kaim Hz. Mehdi (a.s.) Aleyisselam ile birlikte olan çok az adam olacaktır. Çok az Arap asıllı olacaktır."  Hep başka kavimlerden olacak diyor. "Halk mutlaka tasfiye olunacaktır." Yani münafıklar mutlaka atılacaktır, temizlenecek ve elekten geçirileceklerdir. Elekten birçok halk elenecektir." Yani münafıklar elenecektir diyor. "Öyle ki sizden sadece ki gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim. Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar ve uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar, temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür, tekrar onu ayıklar ve temizler, hep aynı işi tekrarlar. Sonunda kurtların hiç zarar veremediği çok az sağlam buğday kalır. İşte siz de böylesiniz." Yani buğday içindeki kurt gibidirler onlar diyor münafıklar, öyle bir pislik varlıklardır. Onlar sürekli temizleneceklerdir diyor 3 kere anlatmış zaten. Hz. Mehdi (a.s.) devrinde de öyle defalarca temizlenecek münafıklar diyor. Burada da 3 ayıklanmanın dışında ayrıca yine muntazam bir ayıklanma olacak diyor. Yani sürekli yiyeceğin içine karışan kurt gibi böyle pislik olarak atılacaklar. "Sonunda içinizde fitnelerin asla zarar veremediği çok az bir grup kalacaktır" diyor Hz. Mehdi (a.s.) grubundan. İşte bu 313 kişi onlar. Ama devamlı böyle yiyeceğe musallat olmuş pis kurtlar gibi atılacakları belirtiliyor.

...

Hz. Mehdi (a.s.) hisseder, yani Hz. Mehdi (a.s.) hisseder fakat onun tam tahakkuk etmesi gerekir yani münafıklığını açıkça ilan etmesi lazım. Yoksa münafığın alametleri vardır. Yani mesela onları Peygamber Efendimize söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım: "Sen onları bozuk konuşmalarından anlarsın"  diyor yani zırvalama tabir edilen tarzda konuşur onlar. Yani sürekli Kuran'a zıt konuşur. Yani böyle Kuran'a ve dine ehemmiyet vermediğini hissettirir onlar. Ama diyor bakışlarından da diyor eğer istersem anlarsın. Bakışları da bozuk oluyor münafıkların. Oradan da anlaşılır. Ama kesin teşhis münafıklığını alenen ilan etmesiyle olur. Yani Müslümanlara karşı açıkça tavır koymasıyla anlaşılır. Yani küfre Müslümanlar hakkında bilgi götürmesi, onların dağılması için gayret etmesi, Müslümanların içinde bulunup onların her türlü bilgisini dinsizlere, Müslümanlara karşı düşman olanlara aktararak, onlarla ittifak ederek Müslümanlara karşı saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz zamanında da öyleydi münafıklar. Müslümanlara saldıran kafirlere sürekli bilgi, istihbarat ağı kurmuşlardı. Bilgi taşıyorlardı ama korkaktılar da onların tarafına da tam geçmiyorlar. Tam Müslümanlardan yana da değildiler. Fakat sonunda da sanki hiçbir şey olmamış gibi Müslümanların yanına gelirler diyor Allah. "Biz sizinle birlikte değil miydik" diyorlar sonunda. Yani böyle ahlaksız ve kahpe tiyniyetli oluyorlar. Sanki daha önce onları yapanlar onlar değilmiş gibi.

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - KİTAPLAR - FİLMLER
MAKALELER
- HADİS KÖŞESİ - DÜNYADAN YANKILAR

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.
www.harunyahya.org